Bảo tồn nguyên vẹn Vườn Quốc gia Ba Bể
Vườn Quốc gia Ba Bể (QGBB) trong đó có hồ Ba Bể rộng 500ha và rừng nguyên sinh rộng gần 10.000ha, là mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi của vùng Đông Bắc Việt Nam và thế giới. Do những điểm đặc biệt trên, Vườn QGBB được công nhận là Di sản văn hoá lịch sử quốc gia; Di sản thiên nhiên ASEAN và được công nhận trở thành khu Ramsa (rừng đất ngập nước) thứ ba của Việt Nam.