Liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng tại Chợ Mới
10:42, 02/12/2022
Huyện Chợ Mới vừa được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.