"Vị quê" từ các sản phẩm OCOP
Trong số 155 sản phẩm OCOP của tỉnh có rất nhiều sản phẩm là món ăn đặc trưng riêng có của đồng bào các dân tộc miền núi Bắc Kạn được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.