Miến dong 5 sao khẳng định vị thế
14:04, 09/12/2022
BBK- Trong các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại "Tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022" tổ chức tại Hải Phòng thì sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan (Na Rì) thu hút nhiều người tiêu dùng quan tâm.