Pác Nặm đẩy mạnh chuyển đổi số

07:45, 09/11/2021

Huyện Pác Nặm đang tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện đạt 90% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh.  

UBND huyện đã ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Pác Nặm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các dịch vụ được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Có 80% hồ sơ công việc cấp huyện; 60% hồ sơ công việc cấp xã được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử.

Bộ phận "một cửa" của UBND huyện Pác Nặm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số; đầu tư phát triển và phổ cập hóa kết cấu hạ tầng internet, bảo đảm việc tiếp cận hệ thống thanh toán điện tử, hạ tầng chứng thực chứng từ điện tử và hỗ trợ xác thực thông tin giao dịch, các hệ thống quản lý, giám sát giao dịch điện tử, các cơ chế giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong giao dịch điện tử.../.

Nguyễn Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc