Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

08:05, 22/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khai báo y tế điện tử bằng mã vuông QRCode tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn.
Khách đến liên hệ làm việc chủ động khai báo y tế điện tử bằng mã QRCode tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, bao gồm các đơn vị thành viên như: Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Viettel Bắc Kạn.

Tổ Công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, triển khai, áp dụng các giải pháp công nghệ để chống dịch trên địa bàn, đồng thời là đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động triển khai 03 nền tảng công nghệ dùng chung trên toàn quốc. Cụ thể như: Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode để bảo đảm kiểm soát người ra, vào các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tính đến ngày 10/9/2021 trên địa bàn tỉnh có 829 điểm quét mã QRCode, ghi nhận tổng số 31.412 lượt quét mã xác nhận vào/ra hệ thống.

Về nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, Sở TT&TT đã phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng, cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cho Sở Y tế và các điểm tiêm chủng. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Tính đến ngày 15/9/2021, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng đã nhập và quản lý 43.381 mũi tiêm, đạt 99,8%; hệ thống Sổ sức khoẻ điện tử mới có 7.283 điện thoại thông minh cài đặt với tỷ lệ 4%. Toàn tỉnh mới có 2.675 (tỷ lệ 1,2%) người đăng ký tiêm chủng thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng.

Đối với Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, ngành đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Covid-19 (Cục Tin học hóa) triển khai giải pháp để thực hiện việc trả kết quả xét nghiệm qua các phương tiện công nghệ thông tin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Tiếp đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Cục Tin học hóa tổ chức triển khai tập huấn trực tuyến cho 16 bác sĩ, viên chức, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về quy trình thực hiện và cách quản lý, sử dụng nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm bằng hình thức điện tử trực tuyến. Dự kiến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn sẽ chính thức sử dụng nền tảng này trong tháng 9/2021.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào sử dụng hai ứng dụng gồm: Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://covidmaps.backan.gov.vn) và Phần mềm hỗ trợ quản lý dịch Covid-19 để hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, truy vết người vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch và khách lưu trú trên địa bàn.

Với sự chủ động, tích cực của Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ sẽ góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Lô Quang Tuyến

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn


Ý kiến bạn đọc