Thúc đẩy ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet trên địa bàn tỉnh

09:45, 01/06/2021

Cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed sẽ giúp các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thể tham khảo kết quả đo để so sánh chất lượng dịch vụ internet thực tế và hợp đồng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó có yêu cầu phù hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,  UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng qua dịch vụ internet.

Truy nhập CH Play/Google Play Store, tìm ứng dụng i-Speed hoặc i-Speed by VNNIC sau đó nhấn nút cài đặt.
Truy nhập CH Play/Google Play Store, tìm ứng dụng i-Speed hoặc i-Speed by VNNIC sau đó nhấn nút cài đặt.

I-Speed là ứng dụng thuần Việt được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và phát triển, cung cấp miễn phí cho người dùng trên hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng hệ điều hành IOS) và CH Play (điện thoại dùng hệ điều hành Android) nhằm để đo chất lượng dịch vụ internet của các nhà mạng. Người dùng có thể tự đo kiểm, tự đánh giá chất lượng dịch vụ internet có đúng với cam kết dịch vụ nhà mạng. Khi đo tốc độ truy cập qua ứng dụng, người dùng sẽ biết các thông tin: Tốc độ truy cập Internet, chất lượng dịch vụ Internet đang sử dụng tại thời điểm đo; lịch sử đo; thông tin vị trí đo, nhà mạng, địa chỉ IPv4/IPv6. Giúp các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thể tham khảo kết quả đo để so sánh chất lượng dịch vụ thực tế và hợp đồng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó có thể yêu cầu phù hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời đánh giá được chất lượng dịch vụ internet do doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn tỉnh khách quan, chính xác cần có đủ lượng mẫu đo. Kết quả đo kiểm sẽ được Trung tâm Internet Việt Nam công bố định kỳ tại địa chỉ https://speedtest.vn (mục số liệu thống kê).

Để ứng dụng i-Speed hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thực hiện tốt các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc biết về lợi ích của ứng dụng i-Speed; thực hiện cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed. Tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa đến người dân địa phương tham gia trải nghiệm ứng dụng i-Speed. Đồng thời, khuyến cáo mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đo tối thiểu 2 lần/tuần, nhằm có đủ số lượng mẫu để đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet toàn tỉnh.

Sau hơn một tháng triển khai việc lan tỏa ứng dụng, đến nay lũy kế trên hệ thống đạt được gần 250.000 mẫu đo, trong đó số mẫu đo thực hiện trên địa bàn Bắc Kạn là 263 mẫu, (chiếm 0,26% so với cả nước); trong đó Viettel 70 mẫu, VNPT 193 mẫu. Như vậy số lượng mẫu đo kiểm thu thập được trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với số lượng thuê bao internet (48.661 thuê bao) và không đủ số lượng mẫu tối thiểu (≥ 500 mẫu/tỉnh) để hệ thống i-Speed có thể đánh giá được chất lượng dịch vụ truy nhập internet.

Việc cài đặt ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng internet trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần để ứng dụng i-Speed hoạt động hiệu quả, nâng cao số lượng mẫu đo kiểm trên địa bàn, phản ánh chính xác trải nghiệm của người dùng, góp phần đưa ứng dụng trở thành sản phẩm thuần Việt, hữu ích của người dùng internet. Đồng thời, qua ứng dụng i-Speed còn hỗ trợ cơ quan quản lý nắm bắt thực tế, tác động nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập internet, nhằm bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Anh Thúy

 


Ý kiến bạn đọc