Công nhận 22 sáng kiến, ý tưởng mới phong trào Đoàn kết sáng tạo
07:16, 09/12/2022
Sáng 08/12, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng phong trào Đoàn kết sáng tạo.