Cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 20/4, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Điểm mới là đại hội được tổ chức song song dưới hai hình thức: Trực tiếp và trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm mã nguồn mở Jitsi Meet do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển, nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19.