Pác Nặm: Tập huấn kiến thức xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021

21:47, 23/12/2021

 

Huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021 cho các thành viên BCĐ xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Tại hội nghị tập huấn có hơn 60 đại biểu là thành viên BCĐ xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện,  cấp xã, cán bộ phụ trách ứng dụng CNTT,  công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

    Bồi dưỡng kiến thức xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng CNTT của huyện Pác Nặm năm 2021.

 

Các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung công tác quản lý nhà nước về CNTT, chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số.  Các chủ trương, định hướng chiến lược, các văn bản, chính sách phát triển CNTT của Việt Nam, của tỉnh, huyện; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước; kỹ năng khai thác sử dụng  phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới; hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa…

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã nhận thức đúng và đầy đủ về chuyển đổi số, hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng và thực hiện chuyển đổi số. Các kỹ năng quản trị, vận hành các hệ thống CNTT, phần mềm dùng chung và chuyên ngành để nâng cao vai trò, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn./.

Nguyễn Nghĩa


Ý kiến bạn đọc