Ngành Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số
14:11, 19/09/2022
Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng phê duyệt Giáo dục  và Y tế là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng.