Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

11:11, 22/06/2021
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc