Đổi thay trên quê hương cách mạng Ngân Sơn
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt.