Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

10:48, 28/09/2022

Ngày 27/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 49 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

 

Trong năm 2023, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 4 giám sát chuyên đề, trong đó 2 giám sát chuyên đề của Quốc hội về “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và về “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về “việc thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa 13 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội khóa 14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp tổ chức triển khai hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, đối với các chuyên đề giám sát lần này cần đi sâu, làm rõ việc chọn phương thức giám sát bảo đảm linh hoạt, hiệu quả gắn liền với kết quả thực thi văn bản pháp luật trên thực tế; giải pháp huy động có hiệu quả sự tham gia của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã - hội và các chuyên gia; cơ chế phối hợp hiệu quả, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo: Cùng với những giải pháp đã nêu trong báo cáo, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và từng đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan cần xác định rõ việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng, khâu then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai hoạt động giám sát; Tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội với các tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát để phát huy vai trò giám sát của mỗi cơ quan, cùng tạo sức cộng hưởng thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm soát quyền lực./.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc