Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 (mở rộng)

17:05, 12/05/2022

Chiều 12/5, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) và chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 26 - 27/4/2022, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 15 nghị quyết, gồm: 14 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết kết quả Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác điều hành, tổ chức kỳ họp được đại biểu đánh giá tốt. Tuy nhiên còn một số hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm. UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết chuẩn bị nội dung, đề án, dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tiến độ thời gian, nâng cao chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu tài liệu và tham gia phát biểu, trao đổi, thảo luận tại kỳ họp…

Dự kiến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiến hành họp trong 02 ngày và diễn ra trước ngày 10/7/2022, xem xét 11 tờ trình, dự thảo nghị quyết, như: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ kế hoạch vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nguồn ngân sách địa phương (lần 3)…

Đồng chí Trần Công Hoà- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến vào dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Trần Công Hoà- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến về dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những vấn đề cần rút kinh nghiệm tại Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề); dự kiến thời gian và nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án; chủ động đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng, mốc thời gian; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo đảm bảo đúng quy định. Các ban HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình…/.

Nông Vui


Ý kiến bạn đọc