Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Bắc Kạn

06:51, 12/05/2022

Chiều 11/5, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển chung của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Bằng sự công tâm, khách quan, các đại biểu đã nghiên cứu và tín nhiệm lựa chọn nguồn nhân sự quy hoạch đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, trách nhiệm nêu gương, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đồng chí trong danh sách giới thiệu. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp thành phố; cấp phòng, ban giai đoạn 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030; 2026-2031./.

D.K


Ý kiến bạn đọc