Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn:

Giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh

09:51, 17/04/2022

Chiều 15/4, Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát
Quang cảnh buổi giám sát.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2021, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai chủ động, kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, tổng số kinh phí cắt giảm được sau khi thẩm định dự toán của các đơn vị, địa phương khoảng 2,534 tỷ đồng; số tiền tiết kiệm được sau khi thẩm định quyết toán ngân sách các đơn vị sử dụng ngân sách khoảng 1,342 tỷ đồng.

Việc quản lý và sử dụng ngân sách được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Vẫn còn một số đơn vị chưa kịp thời gửi chương trình và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định. Việc quản lý, sử dụng NSNN còn một số bất cập, gây lãng phí như việc sử dụng chi thường xuyên tại một số nơi còn sai về định mức, sai đối tượng. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của một số cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước chưa tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên còn nhiều lãng phí, nạn khai thác rừng và khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra. Việc quản lý đất đai của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tại một số nơi còn buông lỏng. Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thực sự hiệu quả.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các sở, ngành của tỉnh cần khắc phục những vấn đề vướng mắc được đoàn giám sát chỉ ra. Trả lời làm rõ những nội dung kiến nghị của đoàn giám sát. Đồng chí nhấn mạnh: Đối với phần đất lâm trường, nếu kiểm tra lâm trường quản lý, sử dụng không hiệu quả, UBND tỉnh sẽ xem xét giao cho dân quản lý trồng rừng sản xuất; thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường quản lý ngân sách, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND tỉnh Bắc Kạn kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn có vướng mắc trong thực tế hoặc chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết xem xét xây dựng cơ chế trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghiên cứu ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá, khung giá dịch vụ để các địa phương có cơ sở thực hiện phương thức đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiên cứu bổ sung quy định, hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác xử lý sau thanh tra theo hướng quy định cụ thể trong Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung); có hướng dẫn quy trình chi tiết thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh bổ sung nội dung báo cáo còn thiếu, chưa rõ. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, tăng cường hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có chỉ tiêu, mục tiêu từng năm và báo cáo đánh giá ngay từ khâu lập dự toán các dự án, để đưa ra các giải pháp cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với một số doanh nghiệp nhà nước, qua giám sát cho thấy hoạt động chưa hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh rà soát đánh giá cụ thể và có giải pháp khắc phục sớm để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc