Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND tỉnh, VKSND, Tòa án nhân dân và Bộ CHQS tỉnh

15:15, 25/02/2022

Sáng 25/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2021, công tác phối hợp tuyên truyền thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được các đơn vị quan tâm chỉ đạo, qua đó quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần quan trọng ổn định tư tưởng, dư luận xã hội, hạn chế những bức xúc trong Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đối với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội, chỉ đạo đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật liên quan đến tỉnh trên internet, mạng xã hội. HĐND tỉnh nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, đồng thời giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét giải quyết những vấn đề dự luận quan tâm tại các báo cáo tình hình tư tưởng trên địa bàn hằng quý, tổng hợp dư luận hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành.

Nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực thi pháp luật, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người có công, các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi, chính sách an sinh xã hội. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo trong việc định hướng, cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền của từng ngành, lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp của các ngành trong năm 2022; phổ biến nội dung quy chế; phương pháp trong cách thức phối hợp; xây dựng con người làm công tác định hướng và truyền thông trong từng ngành, từng cấp…/.

Nông Vui


Ý kiến bạn đọc