Hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2022

17:38, 21/02/2022

Chiều 21/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2022. Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủ y viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin về “Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; mục tiêu, phương hướng năm 2022.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; mục tiêu, phương hướng năm 2022.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; mục tiêu, phương hướng năm 2022. Lưu Ngọc Trung- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề về Những vấn đề trọng tâm trong công tác tuyên truyền miệng năm 2022. Các báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh đã tập trung góp ý đối với dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên.

Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2022 các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ở cấp mình đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường cung cấp, định hướng thông tin cho báo cáo viên. Các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới ban hành; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng Đảng… Tuyên truyên về phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường; quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại…

Đối với công tác tuyên truyền tháng 3/2022, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 25 năm tái lập tỉnh và kết quả trong năm 2021. Tăng cường tuyên truyền những cách làm hay, gương “Người tốt - Việc tốt”. Tuyên truyền về các đề án, dự án trọng tâm của tỉnh, của huyện đang và sẽ triển khai. Tập trung tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện 5K và công tác tiêm phòng…/.

N.V


Ý kiến bạn đọc