UBND tỉnh họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

16:20, 22/11/2021

Chiều 22/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua một số nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Cụ thể, phiên họp đã tập trung thảo luận và thông qua 03 tờ trình, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2022-2024. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành tham mưu xây dựng tờ trình dự thảo nghị quyết tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các tờ trình gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra để trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X trong thời gian tới./.

Q.Đ


Ý kiến bạn đọc