Giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính tại huyện Na Rì

07:53, 19/11/2021

Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với HĐND tỉnh Bắc Kạn thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong giai đoạn 2019 – 2021 tại huyện Na Rì.

Tham gia buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Sỹ Huân- Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Ban của HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Na Rì đã góp phần tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, chính quyền điện tử bước đầu gặp khó khăn, tuy nhiên đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, cơ sở trang thiết bị được quan tâm. Chế độ, chính sách đối với các đối tượng được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Na Rì có 22 đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Sau sắp xếp, huyện còn 17 đơn vị hành chính trong đó có 16 xã và 1 thị trấn. Số cán bộ, công chức hiện có 375 người (170 cán bộ, 205 công chức), còn 06 vị trí chưa bố trí, sắp xếp; số cán bộ không chuyên trách cấp xã là 162 người, không chuyên trách cấp thôn là 887 người. Sau sắp xếp, giảm chi lương, phụ cấp gần 3,5 tỷ đồng, giảm chi phí hành chính hơn 1,2 tỷ đồng, giảm chi khác hơn 612 triệu đồng...

Tại buổi giám sát, các đại biểu và địa phương đã tập trung thảo luận, tập trung vào một số nội dung như: Việc sắp xếp số lượng cán bộ dôi dư nhiều; trụ sở chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách các xã sắp xếp vẫn chưa thực hiện đồng bộ...

Tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo của huyện trong thực hiện các văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, chủ động trong việc sáp nhập thôn, tổ đảm bảo theo lộ trình, gắn với phương án thay đổi tên thôn, tổ sau sáp nhập để tạo thuận lợi cho người dân làm các thủ tục hành chính; sớm khắc phục khó khăn và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sáp nhập; tăng cường khảo sát, giám sát để kịp thời nắm bắt ý kiến Nhân dân.../.

Trước đó, Đoàn đã thực hiện giám sát tại xã Văn Vũ./.

Duy Khánh

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc