Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

15:08, 15/09/2021

Sáng 15/9, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3). Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên chủ đầu tư và tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2020. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết nêu trên.

Tiếp đó các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 03 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3). Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; điều chỉnh tên và loại bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ năm- Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở để UBND chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021 đã đề ra.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh chủ động bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 theo nghị quyết của HĐND và tình hình thực tiễn có các giải pháp chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện vừa tập trung phòng, chống dịch vừa hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để bàn và có giải pháp tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết…/.

N.V - Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc