Giao ban công tác khoa giáo quý III năm 2021

18:56, 15/09/2021

Chiều 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý III năm 2021. Đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, trong quý III năm 2021, hệ thống Tuyên giáo các cấp, các đơn vị, ngành trong khối khoa giáo tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo, chú trọng chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ; việc ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất sản phẩm OCOP... đồng thời, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, rà soát và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo trên địa bàn đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó vẫn có một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa giáo tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo có nội dung chưa kịp thời, thiếu cụ thể. Việc nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn trước các vấn đề triển khai thực hiện công tác khoa giáo ở cơ sở có nơi chưa thường xuyên, nhất là các vùng sâu, vùng xa. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác khoa giáo, nhất là việc tổ chức các hội nghị, khảo sát...

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác khoa giáo thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Trong 03 tháng cuối năm 2021, công tác khoa giáo tiếp tục bám sát định hướng công tác khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện công tác khoa giáo phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo tại các địa phương, đơn vị để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh, vướng mắc, bất cập…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thực hiện công tác khoa giáo trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác khoa giáo. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực khoa giáo; quán triệt, học tập, triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng; quan tâm, tham mưu xử lý các vấn đề bức xúc trong dư luận; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết…/.

N.V


Ý kiến bạn đọc