Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2021

14:04, 13/09/2021

Sáng 13/9, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2021. Đồng chí Vi Hồng Dương- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự và định hướng tuyên truyền.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4; tình hình phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Vi Hồng Dương- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền một số nội dung: Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII, những điểm mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII; các nghị quyết chuyên đề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 đã ban hành và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 sắp diễn ra; nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; công tác phòng, chống thiên tai…

Cùng với công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề nghị các báo cáo viên  nắm tình hình dư luận xã hội tại địa phương, theo ngành, lĩnh vực; kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các thông tin xấu, độc, sai sự thật.../.

N.V


Ý kiến bạn đọc