UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2021

20:04, 27/08/2021

Chiều 27/8, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì phiên họp tháng 8 của UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021 cho thấy, kết quả một số lĩnh vực đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, như: Công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt kế hoạch đề ra (vượt 80%); thu ngân sách tăng 28,2% so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến nhất trí về nội dung các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh như: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; Tờ trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Tờ trình Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND”; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét, ban hành để trình tại kỳ họp HĐND tiếp theo. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn; trong đó, tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp; đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng trong năm 2021 và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân đạt 100% các dự án thực hiện kéo dài kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 sang năm 2021. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách; tăng cường khai thác nguồn thu. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bích Ngọc - Văn Lạ

 


Ý kiến bạn đọc