HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại Na Rì

06:42, 31/08/2021

Chiều 30/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát tình hình thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 và giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Rì.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại Trường Mầm non Côn Minh (Na Rì).

Năm 2021, huyện Na Rì có kế hoạch xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia là Trường Mầm non Yến Lạc, Trường TH&THCS Cường Lợi, Trường Mầm non Côn Minh. Kế hoạch giai đoạn năm 2021-2025, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình công nhận mới và công nhận lại của huyện là 13 trường.

Trong quá trình xây dựng trường học đạt chuẩn, huyện Na Rì gặp những khó khăn như: cơ sở vật chất các trường chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi đó, tiến độ triển khai đầu tư cơ sở vật chất còn chậm, nguồn ngân sách các trường còn hạn hẹp, nguồn xã hội hóa hạn chế…

Qua khảo sát, đoàn công tác đề nghị huyện Na Rì và các trường học trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn quốc gia cần làm rõ nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; rà soát lại tính khả thi của các tiêu chí đối với các trường học; về kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn năm 2021-2025, huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đoàn cũng đã giải đáp một số ý kiến, đồng thời tiếp thu, tổng hợp những đề xuất của cơ sở để gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét./. 

Đồng Lai

 


Ý kiến bạn đọc