HĐND tỉnh giám sát tại xã Văn Vũ và Cường Lợi

14:39, 26/08/2021

Sáng 26/8, đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ phố tại xã Văn Vũ và Cường Lợi, huyện Na Rì.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại xã Cường Lợi
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại xã Cường Lợi.

Căn cứ vào Quyết định 13/QĐ-UBND ngày 31/08/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, xã Văn Vũ là xã loại 2 được giao 20 biên chế, hiện nay xã dôi dư trên tổng số biên chế là 07 công chức; số lượng cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi là 02 người; thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND tỉnh, cấp xã có 10 cán bộ không chuyên trách, trong đó kiêm nhiệm là 03 người, số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn là 66 người...

Hiện nay, xã Cường Lợi có 10 cán bộ và 11 công chức. Tổng số người hoạt động không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết 16/NQ-HĐND tỉnh ở xã hiện có 10 người, trong đó có 04 người kiêm nhiệm thêm 01 công chức kiêm nhiệm, hiện còn khuyết 01 chức danh, số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn hiện đã bố trí 50 người cho 10 thôn. Từ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 đến nay xã Cường Lợi có 01 cán bộ Phó Chủ tịch HĐND nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 108... dự kiến đến năm 2024, xã đủ số lượng theo biên chế giao, vì đến năm 2024 xã có 05 công chức nghỉ hưu.

Tại buổi làm việc với các xã, Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị của địa phương. Đoàn giám sát đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính.../.

 

D.K


Ý kiến bạn đọc