HĐND tỉnh giám sát tại huyện Na Rì

21:25, 26/08/2021

Ngày 26/8, đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ phố tại huyện Na Rì.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Na Rì.

Việc triển khai các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ nhân dân trên địa bàn huyện Na Rì được quan tâm, triển khai đầy đủ, đúng thời gian đến toàn thể cán bộ, công chức, UBND các xã, thị trấn. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức đều được giải quyết, các vướng mắc được trao đổi, tháo gỡ.

Hiện tổng số cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện được giao là 340 người, tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện có 377 người. Trong đó, cán bộ cấp xã 168 người, công chức cấp xã 209 người, hoạt động không chuyên trách cấp xã 162 người, hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ nhân dân 1.136 người.

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, số lượng cán bộ, công chức dôi dư là 37 người; số lượng cán bộ, công chức dôi dư theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 57 người; 06 người nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; 02 cán bộ, công chức thôi theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh...

Tại buổi làm việc, địa phương đã trao đổi, kiến nghị một số nội dung như: Việc bố trí, sắp xếp công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tại các xã gặp khó khăn do số lượng dôi dư còn nhiều; vướng mắc, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; thiếu trụ sở, phòng làm việc tại các xã sau sắp xếp...

Đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Các ý kiến, kiến nghị của huyện được Đoàn tổng hợp, trình cấp trên xem xét, giải quyết./.

 

Duy Khánh

 

 


Ý kiến bạn đọc