HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Đồn

16:41, 25/08/2021

Sáng 25/8, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Chợ Đồn về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ. Dự buổi giám sát có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Đoàn giám sát làm việc với các ban, ngành huyện Chợ Đồn.

Sau hơn 1 năm thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, huyện Chợ Đồn đã giảm từ 22 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 20 đơn vị hành chính; 242 thôn, tổ xuống còn 228 thôn, tổ. Số lượng cán bộ, công chức giảm đáng kể, thời điểm đầu năm 2020, toàn huyện có 432 biên chế, đến nay còn 395 biên chế. Huyện đã tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ hưu đối với 26 cán bộ, công chức; chuyển sang đơn vị khác 5 công chức; chuyển sang chức danh phó hội đoàn thể 7 cán bộ; chuyển sang chức danh công chức khác 18 công chức; chuyển sang công chức cấp xã 5 cán bộ. Dự kiến đến năm 2024 còn 6 biên chế dôi dư của chức danh tài chính - kế toán, đến nay chưa có phương án bố trí.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố đã được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định. Số lượng các chức danh không chuyên trách cấp xã gồm 260 chức danh, trong đó có 86 người kiêm nhiệm. Các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ có 682 chức danh, trong đó 152 người kiêm nhiệm. Việc giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc được huyện triển khai kịp thời.

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Đồn đề xuất với HĐND tỉnh cần có lộ trình nâng cao mức phụ cấp đối với người hoạt động trực tiếp tại thôn; đề xuất Sở Nội vụ sửa đổi một số quy định về phụ cấp kiêm nhiệm, quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều kiện của các loại chứng chỉ cần có đối với từng chức danh công chức cấp xã; đề xuất phương án sử dụng một số biên chế công chức dôi dư chưa được bố trí, sắp xếp công tác phù hợp hiện nay…

Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến tại cơ sở, đồng thời tổng hợp để trình lên các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, tổ chức thực hiện cho hiệu quả.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã dành thời gian giám sát nội dung trên tại xã Đồng Thắng.

Thu Trang

 

 

 


Ý kiến bạn đọc