Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nội vụ

06:25, 31/08/2021

Chiều 30/8, Đoàn công tác do đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu, từ ngày 01/01/2020 đến nay, toàn tỉnh có 9 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi; 14 cán bộ, công chức thôi việc ngay. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 830 triệu đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 17/7/2020, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1.080 người. Trong đó đã bố trí là 992 người; chưa bố trí 88 người, kiêm nhiệm 482 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 6.550 người, trong đó đã bố trí 5.011 người, chưa bố trí 1.539 người, kiêm nhiệm 1.235 người. Các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở tổ dân phố được đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Việc rà soát số lượng công chức cấp xã dôi dư theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh được thực hiện đối với 155 người, tuy nhiên các đơn vị đã có phương án sắp xếp hết số cán bộ, công chức đến năm 2024. Việc bố trí công chức dôi dư chuyển từ huyện này sang huyện khác chưa thực hiện, do hiện nay các huyện đang ưu tiên bố trí cán bộ, công chức dôi dư tại các xã, thị trấn thuộc đơn vị mình, đồng thời chưa có đơn vị nào đề nghị Sở điều chuyển cán bộ, công chức dôi dư do không thể bố trí, sắp xếp.

Tại buổi giám sát, Sở Nội vụ đã đề xuất với đoàn giám sát một số nội dung: Hiện nay độ tuổi nghỉ hưu đã thay đổi, do đó Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đồng đều cho cán bộ, công chức cấp xã là không còn phù hợp với quy định hiện hành. Bổ sung các đối tượng cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ;…

Đoàn giám sát đã tiếp thu ý kiến đề xuất của Sở và sẽ phản ánh để HĐND tỉnh tổng kết đánh giá tổng thể trong toàn tỉnh để có những đề xuất phù hợp…/.

N.V


Ý kiến bạn đọc