Họp báo thông tin kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15:54, 01/06/2021

Chiều 01/6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Họp báo thông tin về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi Họp báo.
Đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Theo báo cáo, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, tổng số cử tri trong danh sách 231.762 người, số cử tri đi bỏ phiếu là 231.238 người, đạt tỷ lệ 99,81%. Số người ứng cử 10 người, số đại biểu được bầu là 06 đại biểu, số đại biểu trúng cử 06 đại biểu.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp như sau:

Đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số cử tri trong danh sách là 231.762 người, số cử tri đi bỏ phiếu là 231.238 người đạt tỷ lệ 99,81%. Số người ứng cử 84 người, số đại biểu được bầu 50 đại biểu, số đại biểu trúng cử 50 đại biểu. Trong đó tỷ lệ nữ 25 đại biểu (đạt 50%), 39 đại biểu người dân tộc thiểu số (đạt 78%), 12 đại biểu trẻ tuổi (đạt 24%), 20 đại biểu tái cử (đạt 40%). 21 đại biểu có trình độ đại học, 29 đại biểu có trình độ sau đại học.

Đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số cử tri trong danh sách 230.634 người, số cử tri đi bỏ phiếu 230.110 người, đạt tỷ lệ 99,77%. Số người ứng cử 402 người, số đại biểu được bầu 242 đại biểu, số đại biểu trúng cử 238 đại biểu. Trong đó có 68 nữ đại biểu, đạt tỷ lệ 28,6%, dân tộc thiểu số 171 đại biểu (71,8%), trẻ tuổi 54 đại biểu (22,7%), ngoài Đảng 03 đại biểu (1,26%), tái cử 96 đại biểu (40,3%). Trình độ chuyên môn: Dưới đại học 8 đại biểu, đại học 184 đại biểu, sau đại học 46 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện bầu thiếu 04 đại biểu, trong đó huyện Bạch Thông 03 đại biểu, huyện Ngân Sơn 01 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử lại, bầu cử thêm.

Đại biểu HĐND cấp xã, tổng số cử tri trong danh sách 226.589 người, số cử tri đi bỏ phiếu 225.940 người, đạt tỷ lệ 99,71%. Số người ứng cử 3.318 người, số đại biểu được bầu là 2.019 đại biểu, số đại biểu trúng cử 1.952 đại biểu. Trong đó tỷ lệ nữ 526 đại biểu (26,9%), dân tộc thiểu số 1.708 đại biểu (87,5%), trẻ tuổi 928 đại biểu (47,5%), ngoài Đảng 248 đại biểu (12,7%), tái cử 999 đại biểu (51,2%), tôn giáo 29 đại biểu (1,49%). Về trình độ chuyên môn, dưới đại học 1.116 đại biểu, đại học 814 đại biểu, sau đại học 22 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã bầu thiếu là 67 đại biểu, trong đó thành phố Bắc Kạn 03 đại biểu, huyện Ba Bể 07 đại biểu, huyện Bạch Thông 15 đại biểu, huyện Chợ Đồn 09 đại biểu, huyện Chợ Mới 10 đại biểu, huyện Na Rì 17 đại biểu, huyện Ngân Sơn 05 đại biểu, huyện Pác Nặm 01 đại biểu.

Trao đổi tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh làm rõ hơn một số nội dung như tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ đại biểu trẻ, biến động về số lượng cử tri trong ngày bầu cử... các ý kiến đã được các đại biểu trả lời, làm rõ.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã rất tích cực tuyên truyền, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, thông tin tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các vấn đề kinh tế - văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương…/.

N.V

 


Ý kiến bạn đọc