Hiệu quả công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15:25, 31/05/2021

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, trong nhiệm kỳ khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 (đối với công trình giao thông) tại huyện Chợ Đồn.
Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 (đối với công trình giao thông) tại huyện Chợ Đồn.

Thực hiện quyền giám sát tối cao, tại các Kỳ họp Quốc hội, các vị ĐBQH tỉnh đã tập trung nghiên cứu, xem xét cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Trong các phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, các vị ĐBQH tỉnh đã nghiên cứu, đem những vấn đề thời sự, bức xúc trong thực thi chính sách, pháp luật được cử tri địa phương và Nhân dân cả nước quan tâm chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ với hơn 40 nhóm vấn đề như: Trách nhiệm của các bộ, ngành đối với tình trạng giao thông thấp kém ở các tỉnh miền núi; những bất cập, hạn chế trong áp dụng chuẩn nghèo đa chiều; trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của thị trường lao động; vấn đề định mức biên chế giáo viên; tiến độ dự án đưa điện về vùng nông thôn, miền núi; công tác quản lý, giám sát chất lượng của các trung tâm tổ chức dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; tình hình tội phạm xâm hại trẻ em; vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số… Toàn bộ các ý kiến chất vấn được các vị Bộ trưởng, trưởng ngành nghiêm túc xem xét, tiếp thu, sớm triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục, giải quyết những khuyết điểm, hạn chế thuộc chức trách của mình, ngành mình ngay sau kỳ họp.

Trong giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật tại địa phương, căn cứ Chương trình giám sát hằng năm của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và tình hình thực tiễn từ cơ sở, Đoàn đã chủ động lựa chọn chuyên đề, xây dựng kế hoạch và thực hiện 22 cuộc giám sát, khảo sát. Các chuyên đề được lựa chọn giám sát chủ yếu là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận cử tri quan tâm như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phòng, chống xâm hại trẻ em; việc giải quyết tranh chấp đất lâm trường; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các danh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước,… Qua giám sát, Đoàn đã chuyển 126 kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; 108 kiến nghị tới UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Nội dung kiến nghị tập trung đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét, sửa đổi những quy định chưa phù hợp tại các bộ luật, nghị định, thông tư; sửa đổi một số chính sách chưa phù hợp hoặc nghiên cứu xây dựng chính sách mới; kiến nghị các cơ quan của địa phương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện việc báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình thực hiện những kiến nghị sau giám sát, một số kiến nghị sau giám sát chậm được các cơ quan Trung ương trả lời hoặc chưa triển khai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, giám sát. Đối với tỉnh, Đoàn yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị sau giám sát và xem xét lại kết quả thực hiện, theo đó hiệu quả của hoạt động giám sát ngày càng được nâng lên. Trong tổng số 234 kiến nghị đã chuyển, có 166 kiến nghị đã được các cơ quan thực hiện hoặc tiếp thu để nghiên cứu (đạt tỷ lệ 70%). Đối với nhóm kiến nghị với các cơ quan địa phương, UBND tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH trong nhiệm kỳ khóa XIV đã đạt nhiều kết quả. Nội dung giám sát không dàn trải mà tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát được thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Công tác phối hợp giám sát giữa Đoàn ĐBQH với các cơ quan của Quốc hội, với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đảm bảo chặt chẽ. Qua hoạt động giám sát, nhiều kiến nghị xác đáng có tác động tích cực đến đối tượng chịu sự giám sát, đặc biệt những kiến nghị cụ thể, phù hợp với thực tiễn đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói riêng và đất nước nói chung./.

Thu Thương


Ý kiến bạn đọc