Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/10
14:55, 25/09/2022
Ngày 21/9, tại hội trường Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.