Phiên họp Thường trực HĐND tháng 11 (mở rộng)
​​​​​​​Sáng 29/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (mở rộng) để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.