Phòng Cảnh sát giao thông: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

16:08, 12/03/2021

Năm 2021, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Tạo môi trường làm việc chính quy, khoa học, lịch sự, với phương châm đơn giản hóa thủ tục, công khai trình tự, thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thực hiện tốt các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông
Phòng Cảnh sát giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Để thực hiện tốt công tác này, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến những quy định của Nhà nước về đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe, xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, công dân hiểu và nắm rõ, hạn chế việc đi lại nhiều lần để giải quyết các thủ tục hành chính.

Về cải cách thể chế, đơn vị tiếp tục đơn giản hóa trình tự thực hiện thủ tục hành chính 12 nội dung, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính 10 nội dung. Đối với cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác đăng ký xe, thực hiện đăng ký, cấp biển số nhanh đối với các thủ tục cấp mới đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau 120 phút kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ vào ngày thứ 2 và thứ 5 hằng tuần.

Đặc biệt, từ ngày 01/4/2021, đơn vị thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh nhanh đối với loại phương tiện xe ô tô, mô tô, xe máy điện sau 120 phút kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần. Đây là một trong những tiêu chí cải cách hành chính vừa đảm bảo tính nhanh chóng và thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động thực hiện việc công bố, cập nhật và niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát giao thông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả dịch vụ chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe, thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua dịch vụ bưu chính công ích...

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công là mục tiêu mà Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhằm phục tốt cho nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân và đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

                                                                                   CTV Thanh Tùng – Trần Tuyến