Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Quân Hà

14:47, 20/04/2021

Sáng  20/4, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Quân Hà (Bạch Thông).

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Quân Hà (Bạch Thông)
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND xã Quân Hà (Bạch Thông).

Huyện Bạch Thông hiện có 03 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 01 xã đạt 15-18 tiêu chí; 06 xã đạt 10-14 tiêu chí; 03 xã đạt 5-9 tiêu chí. Huyện có 5 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2021 thực hiện 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của xã Quân Hà theo quy định gồm 14/19 tiêu chí. Hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm... Xã phấn đấu năm 2021 hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021.

Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND xã Quân Hà kiến nghị: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xã về nguồn lực; hỗ trợ xã các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Quân Hà đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bạch Thông, xã Quân Hà quyết tâm xây dựng các mục tiêu nông thôn mới, xã Quân Hà cần xác định những tiêu chí chưa đạt và tập trung thực hiện. Đối với cấp huyện tăng cường đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; kiểm tra rà soát hằng tháng; chỉ đạo duy trì các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đổi mới căn bản hình thức tổ chức sản xuất, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương./.

Bích Ngọc