Kiểm tra công vụ tại huyện Chợ Mới

13:49, 22/12/2020

Sáng 22/12, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị thuộc huyện Chợ Mới.

Đoàn kiểm tra công vụ tại xã Yên Cư.
Đoàn kiểm tra công vụ tại xã Yên Cư.

Qua kiểm tra đột xuất một số đơn vị cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tương đối tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối, tác phong làm việc, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Các đơn vị cũng duy trì quản lý tốt phần mềm quản lý văn bản (TDOFICE), công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công xử lý đúng thời hạn trên hồ sơ công việc…

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn cũng phát hiện một số lỗi, tiến hành nhắc nhở tại chỗ như: Công chức làm việc hơn 01 năm nhưng đơn vị chưa hoàn thành hồ sơ gửi Phòng Nội vụ huyện cấp thẻ; chưa niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bảng…/.

Hà Nhung