Chương trình 135 làm thay đổi diện mạo vùng khó khăn ở Chợ Mới

21:44, 20/12/2020

Năm 2020, Chương trình 135 tiếp tục được triển khai trên địa bàn huyện Chợ Mới, mang lại hiệu quả tích cực. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo nguồn lực cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bộ mặt nông thôn ở vùng cao cũng thay đổi rõ rệt.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Mới còn 04 xã đặc biệt khó khăn là: Tân Sơn, Yên Hân, Yên Cư, Bình Văn và 31 thôn thuộc 9 xã được đầu tư từ Chương trình 135. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phân công các phòng, ban chuyên môn triển khai từng hợp phần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ; phân cấp quản lý với các công trình đầu tư trên địa bàn huyện. Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 24 công trình giao thông, 01 công trình thủy lợi, 01 công trình nhà văn hóa, 01 công trình nước sinh hoạt với tổng nguồn vốn đã phân bổ là hơn 7,7 tỷ đồng. Số công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng là 11 công trình gồm giao thông, thủy lợi và công trình giáo dục. Tính đến thời điểm hiện nay cơ bản các công trình được bố trí vốn năm 2020 đã hoàn thành khối lượng thi công, tiến độ giải ngân đảm bảo theo kế hoạch.

Đường liên thôn Tân Khang - Mỏ Khang (Xã Hòa Mục) được bê tông giúp cho người dân đi lại, thông thương thuận lợi.
Đường liên thôn Tân Khang - Mỏ Khang (Xã Hòa Mục) được bê tông giúp cho người dân đi lại thuận lợi.

Ngoài ra, huyện còn phân bổ nguồn vốn để thực hiện duy tu, bảo dưỡng 16 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trạm phát thanh, nước sinh hoạt và công trình giáo dục. Hầu hết các công trình đã thực hiện đạt trên 60% khối lượng, một số công trình đã thực hiện xong và quyết toán. Các công trình sau khi duy tu bảo dưỡng đã phát huy hiệu quả hoạt động và kéo dài tuổi thọ của công trình.

Năm 2020, xã Hòa Mục được đầu tư bê tông hóa đường liên thôn Tân Khang – Mỏ Khang từ vốn của Chương trình 135 với tổng vốn hơn 200 triệu đồng, đã tạo điều kiện cho nhân dân hai thôn đặc biệt khó khăn đi lại, thông thương thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Bàn Thị Ghến, người dân thôn Tân Khang cho biết: “Nhiều năm nay bà con hai thôn Tân Khang và Mỏ Khang đi lại rất vất vả do đường dốc cao, đất đá lởm chởm, xe máy đi lại còn khó khăn, việc sản xuất hay vận chuyển nông sản cũng không mấy thuận tiện, ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của hàng chục hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, năm nay được Nhà nước đầu tư bê tông tuyến đường liên thôn đã giúp cho bà con đi lại thuận tiện, gia đình tôi có khoảng 2ha ruộng cấy lúa giáp với thôn Mỏ Khang nay đã có thể vận chuyển phân bón và thu hoạch dễ dàng”.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân

Nhằm tạo mọi điều kiện cho đồng bào các xã, thôn đặc biệt khó khăn vươn lên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huyện Chợ Mới còn triển khai các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Năm 2020, huyện đã phân bổ gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 197 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo phát triển sản xuất với tổng số 12 dự án. Trong đó có dự án nuôi trâu, bò, dê, lợn sinh sản; nuôi gà, lợn thịt, tiến độ giải ngân các dự án đạt trên 70%.

Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện đã phân bổ hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ cho 49 hộ nghèo và cận nghèo thực hiện dự án chăn nuôi gà thịt, thâm canh cây chè. Hiện đã thực hiện xong khối lượng và đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Chương trình 135 đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân từ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã góp phần giúp người dân có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Một số mô hình đem lại hiệu quả như: mô hình chăn nuôi gà tại xã Yên Hân, Quảng Chu; thâm canh cây chè tại xã Yên Hân, Yên Cư... đã giúp người dân thêm nguồn thu nhập.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Song, với kết quả đạt được làm cơ sở để huyện Chợ Mới tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến vấn đề an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả Chương trình 135; phấn đấu đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn./.

Hà Thanh