Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

08:47, 27/05/2020

Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, những năm qua tỉnh ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời và hiệu quả công tác này.

Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Kạn với nhiều hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.
Thành đoàn Bắc Kạn có nhiều hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định rõ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thể hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, cấp ủy các cấp đều quan tâm, đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, như trực tiếp tuyên truyền, nói chuyện, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; tham dự các buổi diễn đàn với trẻ em, đoàn viên, thanh niên...

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tổ chức các hoạt động đối thoại với trẻ em trên địa bàn hằng năm, nhằm kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi. Nhiều chi bộ thôn bản, tổ dân phố đã quan tâm công tác quản lý, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, nhi đồng.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều quan tâm xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết  Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi, gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, hành động quốc gia vì trẻ em, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam... Tăng cường giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... Qua đó làm cho uy tín của Đảng, hệ thống chính trị được nâng cao. Thế hệ trẻ Bắc Kạn cơ bản có môi trường sống lành mạnh, văn minh; có điều kiện để phấn đấu, phát triển và trưởng thành, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Những kết quả đạt được đã tác động rất lớn đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Các phong trào và các chương trình hành động cách mạng của Đoàn được chú trọng đẩy mạnh, xây dựng môi trường lành mạnh và tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Nhiều hoạt động mang tính giáo dục và ý nghĩa xã hội đã được cấp ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp và tạo điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ chức Đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả, như: Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa"... tổ chức được hơn 1.000 đợt tình nguyện tại chỗ, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua đó xây dựng 699 công trình, gần 7.404 phần việc thanh niên, với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; xây mới và sửa 24 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hoàn thành 43 cầu dân sinh; 373 nhà tiêu hợp vệ sinh, 359 điểm đốt rác thải, tặng 18.490 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa đường liên thôn, san đất đá bị sạt lở sau mưa lũ 90,6km, đổ bê tông 27,2km đường liên thôn; khám, phát thuốc miễn phí cho 3.346 đối tượng cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người cao tuổi.

Đồng thời tổ chức được 400 buổi chỉnh trang nghĩa trang, bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ thu hút gần 12.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được triển khai đồng bộ, nổi bật là công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu; phối hợp tổ chức được 16 đợt hiến máu với trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 3.072 đơn vị máu...

Cùng với đó, thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"...

Những hoạt động thiết thực và đa dạng đã góp phần nâng cao lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, có tác động giáo dục tích cực đến đoàn viên, đội viên trên toàn tỉnh./.

D.K