Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

15:58, 28/05/2020

Trẻ em là lớp thế hệ tiếp nối, chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc. Vì thế, các cấp, ngành trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để trẻ em được chăm sóc, học tập...

Đẩy mạnh thực hiện quyền trẻ em nhằm tạo môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có khoảng 79.000 trẻ em, chiếm hơn 25% dân số. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác trẻ em ngay từ đầu năm và bố trí nguồn lực, cán bộ để thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Cụ thể như: Kế hoạch số 66/KH-UB ngày 18/02/2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/02/2019 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về ban hành Kế hoạch đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về ban hành Kế hoạch tổ chức “Diễn đàn trẻ em năm 2019”; Kế hoạch số  659/KH-BCĐ ngày 20/11/2019 về kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật và các chương trình, kế hoạch về trẻ em tại các địa phương năm 2019...

Cùng với đó, Sở phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn tuyên truyền các thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong dịp Tháng hành động Vì trẻ em. Phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn cho hơn 1.000 người; duy trì 10 mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục trợ giúp pháp lý và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 10 xã, phường ở các huyện, thành phố; trong đó tập trung vào tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ trẻ em và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống được 1.200 buổi với 89.000 lượt học sinh tham gia; tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm được 648 buổi; tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên được 313 buổi với hơn 37.000 lượt người tham gia...

Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” tại Trường PTTH Chợ Đồn (Chợ Đồn), thu hút 800 người tham gia; tổ chức điểm diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” tại Trường THCS Phủ Thông (Bạch Thông), có 400 đại biểu và thiếu nhi tham gia. Hội đồng Đội tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chuyên mục “Hỏi, đáp Luật Trẻ em 2016” trên website “doanthanhnienbackan” đăng tải Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và xây dựng bộ hỏi – đáp về Luật Trẻ em...

Đối với công tác chăm sóc trẻ em, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; hơn 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Kạn; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Bệnh viện Tim Hà Nội khám tầm soát mắc bệnh tim cho trẻ em tại huyện Pác Nặm, kết quả có hơn 1.500 trẻ đến khám, trong đó có 09 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình Thái Nguyên khám sàng lọc cho 179 trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh, trong đó 45 trường hợp có chỉ định phẫu thuật và 32 trường hợp đã được đã phẫu thuật. Đưa 11 trẻ bị sứt môi hở hàm ếch đi phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và 38 trường hợp đi Bệnh viện Mắt Hà nội khám và có 22 em được chỉ định phẫu thuật… Đồng thời, tổ chức trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành của tỉnh chú trọng thực hiện.

Có 7 đơn vị tổ chức được “Diễn đàn trẻ em” cấp xã; 6/8 huyện, thành phố tổ chức được “Diễn đàn trẻ em” cấp huyện; UBND tỉnh phối hợp với ChildFun Việt Nam tổ chức “Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII - năm 2019”, với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương đăng ký thực hiện; hướng dẫn việc đánh giá, công nhận theo tiêu chí đã đặt ra. Kết quả năm 2019 có 99/122 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, được bảo đảm các quyền cơ bản. Tuy vậy, do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em ở một số địa phương chưa thực sự được coi trọng, hiểu biết về pháp luật và tự bảo vệ trẻ em của một số bộ phận người dân còn thấp nên tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục và tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra. Công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau nên hiệu quả hoạt động còn thấp. Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra 07 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 02 vụ bạo lực trẻ em.

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, các cấp, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về trẻ em; bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em đã được ban hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Huy động sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện./.

Hoàng Vũ