Công ty Điện lực Bắc Kạn - Tỉnh đoàn:

Phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

10:21, 22/08/2014

Ngày 21/8, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chứa lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014 – 2015.

 

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phối hợp tuyên truyền sâu rộng các giải pháp, cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả tới mọi đối tượng khách hàng sử dụng điện; giới thiệu và quảng bá các thiết bị sử dụng điện tiết kiệm và tổ chức thực hiện tư vấn cho khách hàng sử dụng điện áp dụng các biện pháp thích hợp. Đồng thời kết hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các tuyên truyền viên là cán bộ, đoàn viên của các cơ sở Đoàn những kiến thức về quản lý năng lượng, an toàn điện, kỹ năng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và hiệu quả.

 

Hai bên cũng sẽ phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thỏa thuận hợp tác và triển khai một số chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo kế hoạch hàng năm của Công ty gắn với việc thực hiện giám sát, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trực thuộc để triển khai các nội dung hợp tác đạt kết quả cao.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn và Tỉnh đoàn ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả
Ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Công ty Điện lực Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn và hoạt động tuyên truyền cũng như việc in ấn tài liệu, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền về tiết kiệm điện. Đồng thời chỉ đạo phòng chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Về phía Tỉnh đoàn có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn, cán bộ cơ sở phối hợp với Công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung cụ thể đã đề ra và thực hiện lồng ghép các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện vào trang thông tin tuyên truyền của đơn vị.

 

Việc thực hiện ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Bắc Kạn trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về tiết kiệm điện, tạo thói quen tiết kiệm điện cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh./.

Anh Thúy