Na Rì đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

09:11, 17/03/2021

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt mục tiêu trồng rừng đạt 500ha/năm, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 75% trở lên. Từ mục tiêu trên, huyện xác định kinh tế rừng tiếp tục là một lĩnh vực quan trọng và sớm triển khai, cụ thể hóa nghị quyết vào thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng.

Hiện nay, người dân huyện Na Rì đang tiến hành trồng rừng cho niên vụ 2021
Người dân huyện Na Rì tiến hành trồng rừng niên vụ 2021.

Năm 2010, từ các chương trình hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước, bà Hoàng Thị Thời, thôn Nà Tát, xã Cường lợi và nhiều hộ gia đình trong thôn đã mạnh dạn nhận khoán, khoanh nuôi và trồng rừng. Bên cạnh những diện tích rừng nhận khoán bảo vệ, gia đình bà còn trồng hơn 3ha rừng mỡ. Sau gần 10 năm trồng và chăm sóc, đến nay nhiều diện tích đã được khai thác. Ước tính với giá thị trường hiện nay, 01ha rừng trồng khi khai thác sẽ cho thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng. Lợi nhuận từ trồng rừng là rất khả quan nên không chỉ gia đình bà Thời mà các hộ dân trong thôn đều có ý thức trong việc quản lý, bảo vệ và trồng rừng.

Theo thống kê của huyện Na Rì, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 13.000ha rừng trồng, chủ yếu là cây mỡ, cây keo và cây hồi. Đến nay, không ít diện tích rừng trồng bắt đầu cho khai thác và được đánh giá là tiềm năng lớn đóng góp vào cơ cấu kinh tế của huyện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng diện tích trồng rừng của huyện đạt trên 4.711ha, bình quân hằng năm hơn 942ha, đạt 188,54% so với mục tiêu Nghị quyết. Nhờ làm tốt công tác phát triển rừng nên đến nay tỷ lệ che phủ rừng bình quân của huyện Na Rì đạt 75,79%, cao hơn 2% so với tỷ lệ chung toàn tỉnh, tăng 104% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong 5 năm qua, việc khai thác, chế biến lâm sản được thực hiện đúng quy định, toàn huyện đã khai thác được 30.451m3 gỗ và 293,6 tấn lâm sản ngoài gỗ, 593.590 cây vầu, nứa, thu về nguồn kinh tế đáng kể cho người dân... Để có được kết quả này có phần quan trọng trong việc chuyển đổi nhận thức về trồng rừng của người dân, cũng như sự quan tâm chỉ đạo toàn diện từ huyện đến cơ sở.

Ông Nông Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Trong nhiệm kỳ này, huyện Na Rì đề ra mục tiêu trồng rừng đạt 500ha/năm (gồm trồng phân tán và sau khai thác); duy trì tỷ lệ che phủ rừng 75% trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trên cơ sở ổn định việc giao đất, giao rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và các cây lâm sản ngoài gỗ; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Có thể nói, trồng rừng và chế biến lâm sản hiện có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện Na Rì. Cùng với đó, từ việc người dân trồng rừng, thu lợi nhuận cao từ rừng trồng cũng đóng góp tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương./.

D.K