Chợ Mới: Tổng sản lượng ớt ước đạt gần 200 tấn

09:17, 20/04/2021

Vụ đông vừa qua, huyện Chợ Mới thực hiện mô hình trồng cây ớt xuất khẩu theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nông dân xã Cao Kỳ thu hoạch ớt.

Mô hình được triển khai tại các xã: Cao Kỳ, Yên Hân, Yên Cư, với tổng diện tích hơn 24ha. Tại xã Yên Hân, Yên Cư, các hộ dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 100% về giống, vật tư, tập huấn khoa học kỹ thuật; tại xã Cao Kỳ được hỗ trợ 70% giống, vật tư, kỹ thuật. Sản phẩm của các hộ gia đình được Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Tiến Phát bao tiêu.

Hiện nay, nông dân đã thu hoạch qua nhiều đợt, năng suất ước đạt 80 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 194 tấn. Từ việc trồng ớt, nhiều hộ dân có thu nhập đáng kể./.
 

Lý Dũng