Bệnh sương mai gây hại cây ngô ở Ngân Sơn

09:54, 20/04/2021

Một số diện tích cây ngô vụ xuân ở huyện Ngân Sơn bị bệnh sương mai gây hại, diện tích bị nhiễm bệnh gần 6ha, rải rác tại các xã. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tích cực kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ.

Người dân xã Thượng Quan chăm sóc cây ngô vụ xuân sau khi thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh sương mai
Người dân xã Thượng Quan chăm sóc cây ngô vụ xuân sau khi thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh sương mai.

Bệnh sương mai gây hại cục bộ và phổ biến trên giống ngô CP 511 với tỷ lệ nhiễm bệnh phổ biến từ 20 - 30 %, cao 50%, cá biệt có những nơi 65%. Cây bị bệnh mới xuất hiện trong thời gian gần đây.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo, người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh và sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để diệt trừ. Mặt khác, cần thực hiện chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật để hạn chế bệnh gây hại, đồng thời thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng./.

Đình Văn