Ngân Sơn: Phấn đấu trồng 360ha rừng năm 2021

16:25, 03/03/2021

Năm 2021, huyện Ngân Sơn có kế hoạch trồng rừng 360ha, trong đó, trồng cây phân tán 60ha, còn lại là trồng rừng tập trung tại các xã, chủ yếu là trồng rừng sau khai thác và một số diện tích đất chưa trồng rừng trên địa bàn huyện.

Vườn ươm cây giống ở xã Hiệp Lực đang được chăm sóc, bảo vệ nhằm bảo đảm chất lượng cây giống khi xuất vường để trồng trong thời gian tới
Kiểm tra cây giống vụ trồng rừng 2021 tại vườn ươm xã Hiệp Lực.

Thời điểm này, cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã đang tiếp tục rà soát lại các hộ dân đã và đang đăng ký trồng rừng phân tán, đồng thời vận động Nhân dân triển khai xử lý thực bì và chăm sóc cây giống tại các vườn ươm nhằm bảo đảm chất lượng cây giống. Phấn đấu trồng rừng theo đúng khung thời vụ và kế hoạch đã đề ra, với một số loại cây trồng trồng chủ yếu như: Thông, mỡ, keo, lát, xoan…

Huyện cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT huyện và UBND các xã cần chủ động và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ thiết kế khai thác, đăng ký khai thác và vận chuyển, tiêu thụ gỗ rừng trồng theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, tuyên truyền đến người dân tích cực bảo vệ, chăm sóc những diện tích rừng trồng.../.

Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc