Huy động vốn tăng 4,4%

10:00, 01/06/2020

Trong 5 tháng đầu năm 2020, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ổn định, nguồn vốn huy động tăng, các dịch vụ ngân hàng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn.

Tính đến ngày 31/5/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 8.425 tỷ đồng, tăng 4,4% so với 31/12/2019 và tăng 2% so với tháng trước. Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/5/2020 ước đạt 9.310 tỷ đồng, giảm 3,2% so với 31/12/2019 và tăng 1% so với tháng trước.

Từ ngày 12/5/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn điều chỉnh giảm lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng từ 0,5%/năm xuống còn 0,2%/năm; lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,75%/năm xuống còn 4,25%/năm. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND của các chi nhánh NHTM nhà nước cao nhất 6,8%/năm, thấp nhất 0,2%/năm, phổ biến ở mức 4,3% đến 5,3%/năm; lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng của chi nhánh NHTMCP cao nhất 7,5%/năm, thấp nhất 0,1%/năm, phổ biến ở mức 4,3 đến 6,8%/năm.

Từ ngày 12/5/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm theo Quyết định số 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Hiện lãi suất cho vay của các chi nhánh NHTM nhà nước cao nhất 11,5%/năm, thấp nhất 5%/năm, phổ biến ở mức 7,5% đến 10%/năm; lãi suất cho vay của chi nhánh NHTMCP cao nhất 15,1%/năm, thấp nhất 8,4%/năm, phổ biến ở mức 12,45%/năm.

Tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất huy động vốn cao nhất 6,8%/năm, thấp nhất 0,2%/năm, phổ biến 0,2%/năm; lãi suất cho vay cao nhất 9,0%/năm, thấp nhất 1,2%/năm, phổ biến 6,6%/năm.

Nợ xấu trên địa bàn tỉnh đến 31/5/2020 ước 105 tỷ đồng, chiếm 1,1% trong tổng dư nợ, tăng 75% so với cuối năm 2019, nhưng giảm 1% so với tháng trước./.

Việt Bắc