Ngân Sơn triển khai sản xuất vụ mùa

16:22, 29/05/2020

Vụ mùa năm nay, huyện Ngân Sơn có kế hoạch gieo trồng hơn 1.900 lúa, 1.200ha ngô và một số cây màu khác.

Nông dân xã Hiệp Lực làm đất sản xuất vụ mùa
Nông dân xã Hiệp Lực làm đất sản xuất vụ mùa.

Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương đôn đốc bà con tập trung thu hoạch cây màu và làm đất, gieo mạ; chủ động nạo vét kênh mương; bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bơm và tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân chủ động sản xuất, đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ. Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng kịp thời cho người dân.

Về cơ cấu giống lúa, trên địa bàn tiếp tục gieo cấy các loại chất lượng cao như: Khẩu nua lếch, Tạp giao 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838...

Đối với 165ha lúa vụ xuân, hiện nhiều diện tích đã chắc hạt, chuẩn bị cho thu hoạch. Để đảm bảo thu hoạch, sản xuất theo tiến độ, ngành chức năng huyện khuyến cáo nông dân theo dõi sát dự báo thời tiết, tranh thủ điều kiện thuận lợi để thu hoạch lúa xuân nhanh gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thu hoạch đến đâu giải phóng đất đến đấy để sản xuất vụ mùa./.
 

Lý Dũng