Hội nghị bàn giải pháp phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025

17:03, 28/05/2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về phương án khảo sát mô hình chăn nuôi tại địa phương.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về phương án khảo sát mô hình chăn nuôi tại địa phương.

Những năm qua, ngành chăn nuôi của tỉnh luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi chiếm khoảng 20% so với tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn tỉnh có 242.688 và có 48.260 hộ chăn nuôi. Riêng đối với chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại, gia trại lợn hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 trang trại và có trên 30 hợp tác xã chăn nuôi. Tổng số hộ chăn nuôi có 26.133 hộ, tổng đàn hiện có 123.798 con. Sản lượng bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 13.791 tấn/năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực chăn nuôi còn bộc lộ một số hạn chế như: Giá trị gia tăng trong sản xuất thấp, quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, thiếu ổn định; phương thức chăn nuôi quảng canh, năng suất thấp, giá thành cao, khả năng cạnh tranh kém. Việc giết mổ, chế biến, bảo quản còn thiếu và yếu, liên kết sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với thị trường còn thấp, dịch bệnh tiềm ẩn…

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã đưa ra mô hình chăn nuôi gia công về lợn nái và lợn thịt nhằm hợp tác với tỉnh Bắc Kạn để thay đổi căn bản về phương thức, quy mô chăn nuôi, ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung gắn với chế biến để nâng cao gia trị gia tăng của sản phẩm. Cụ thể, Công ty sẽ khảo sát thực tế và đưa ra mô hình tổ chức chăn nuôi phù hợp với địa phương. Về phía tỉnh tạo điều kiện về đất đai để xây dựng chuồng trại khoảng 100ha, đầu tư tổng mức vốn tối thiểu khoảng 1,5 tỷ/mô hình cho 1.000 – 1.500 con lợn thịt; về phía Công ty sẽ cung cấp giống, thức ăn, thuốc thú y và bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, Công ty sẽ triển khai tập trung áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường… để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong chăn nuôi. Tạo thị trường tiêu thụ, giá cả ổn định để tạo tiền đề thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững của địa phương.

Đại diện các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới… cũng mong muốn phía Công ty đầu tư cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung, quản lý được dịch bệnh; đề nghị công ty về địa phương khảo sát thực tế của từng huyện, để có hướng đầu tư cụ thể, phù hợp theo hình thức chăn nuôi gia công, đầu tư con giống, thức ăn, mô hình chuồng trại chăn nuôi bảo vệ môi trường, bao tiêu sản phẩm… Các địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi từ đất đai, nhân lực… nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cử người đi khảo sát cụ thể của từng địa phương và tư vấn phương án, kế hoạch chăn nuôi cho tỉnh; chọn địa điểm phù hợp để đầu tư chăn nuôi. Tỉnh sẽ tạo mọi cơ chế chính sách và đất đai theo luật để công ty vào đầu tư. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp phối hợp công ty để khảo sát phương án thực tế. Đề nghị các huyện nhanh chóng tiến hành phương án phối hợp cụ thể tham mưu cho tỉnh và công ty. Tỉnh mong muốn Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất lợn giống đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân. Trực tiếp đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động chăn nuôi theo hình thức chăn nuôi gia công cho công ty. Đầu tư xây dựng phương án bao tiêu sản phẩm để thúc đẩy sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ đào tạo tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong chăn nuôi địa phương, nhằm tạo tiền đề thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững./.
 

Bích Ngọc