Chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng

14:42, 10/12/2019

Trong những ngày gần đây, thời tiết hanh khô diễn ra trên toàn tỉnh và dự báo kéo dài trong thời gian tới, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Để chủ động các phương án PCCCR, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về các chương trình, dự án Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện các giải pháp sau:


1. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tập trung đối với công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao.

2. Kiểm tra, rà soát phương án PCCCR các cấp và chủ rừng. Phương án phải đảm bảo: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng; chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng xảy ra; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

3. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Quân đội, Công an và các lực lượng khác) thực hiện quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và PCCCR. Có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực, sẵn sàng phối hợp ứng phó xử lý các tình huống cấp bách khi cháy rừng xảy ra.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy rừng trong các thời kỳ cao điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày, cập nhật cấp dự báo cháy rừng và thông tin đến người dân qua các kênh thông tin truyền thông, loa truyền thông và các biển cảnh báo cấp dự báo cháy rừng. Giám sát chặt chẽ các hoạt động sử dụng lửa trong và gần rừng (xử lý thực bì rừng trồng, phát dọn hành lang an toàn giao thông, hành lang đường điện, đốt rác…) để đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy rừng theo quy định tại Nghị định 156/2018NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

5. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình không có biện pháp PCCCR và khi có cháy rừng xảy ra không tổ chức chữa cháy kịp thời./.


                                                            KT: Trưởng Ban
                                                            Phó Trưởng Ban
                                                           
                             Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Thắng