Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 qua dịch vụ thuế điện tử

07:11, 12/03/2018

Hiện nay Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống Dịch vụ thuế điện tử để đáp ứng kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 cho các  tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số kê khai và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay thế hệ thống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN online) hiện tại. Cục Thuế Bắc Kạn thông báo, cụ thể như sau:

1/ Đối với Người nộp thuế là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số: vẫn thực hiện kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK).

2/ Đối với Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số:

- Thực hiện kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử bắt đầu từ ngày 08/3/2018.

- Truy cập hệ thống Dịch vụ thuế điện tử theo địa chỉ website http://thuedientu.gdt.gov.vn   để khai và gửi các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử gồm: tài liệu và video đã được đăng tải trên Website của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ : http://baccan.gdt.gov.vn. (chi tiết tại Mục: Thông Báo, Video).

Lưu ý: Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online. Dự kiến trong tháng 4/2018 Ngành Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT- BTC trên các hệ thống Kê khai qua mạng (iHTKK), Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử .

- Đầu mối hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hệ thống Dịch vụ thuế điện tử:

+ Đối với tổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế quản lý:  Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn theo số điện thoại: 0209.3870.713; hoặc phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân, số điện thoại: 0209.3811.010

+ Đối với tổ chức, cá nhân thuộc Chi cục Thuế quản lý: tổ chức, cá nhân liên hệ với bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế hoặc kê khai và kế toán thuế nơi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn thông báo cho các tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân được biết và thực hiện cho kỳ kê khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 ./.

Dương Thị Lợi