TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI CÁC XÃ NGHÈO

14:59, 31/03/2011

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các mặt hoạt động. Kết quả đạt được như sau:


Trung tâm đã tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ở cơ sở. Để từ đó, xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động phù hợp, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân tại địa phương.
Trong giai đoạn này, Trung tâm cũng đã tiến hành tổ chức 05 hội nghị tập huấn cho hơn 300 người là cộng tác viên, thành viên nòng cốt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý. Nội dung tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật liên quan đến người được trợ giúp pháp lý ( Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ…). Cũng tại các buổi tập huấn, báo cáo viên trực tiếp giải đáp thắc mắc từ phía đối tượng tập huấn. Qua đó, giúp cho các cộng tác viên, thành viên nòng cốt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý nắm bắt được kỹ năng trợ giúp pháp lý, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và những văn bản pháp luật quan trọng…


Năm 2010, toàn tỉnh Bắc Kạn có 15 xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Đến nay, 100% xã đã thành lập được Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và duy trì sinh hoạt theo điều lệ, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân. Kết quả các Câu lạc bộ đã tiếp nhận, thực hiện tư vấn 31 vụ việc.
Bên cạnh đó, phải kể đến hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động. Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 66 đợt/66 lượt xã với 73 điểm tại các xã nghèo thuộc diện đầu tư của chương trình; tiếp nhận và tư vấn 347 vụ việc/348 đối tượng có đơn đề nghị trợ giúp pháp lý ( Trong tổng số vụ việc được Trung tâm thực hiện là 467 vụ việc/480 đối tượng có đơn đề nghị trợ giúp pháp lý). Thông qua đó, Trung tâm còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký… cho gần 3.000 lượt người nghe; Cấp phát miễn phí 16.500 tờ rơi, 8 loại tài liệu với số lượng gần 3.000 cuốn tài liệu pháp luật cho người dân thuộc các xã nghèo.


Có thể nói, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các hoạt động theo Kế hoạch đề ra. Khẳng định được vai trò, vị trí của Trung tâm trong việc đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện. Góp phần giải toả những vướng mắc, nâng cao nhận thức pháp luật và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân.


Tuy nhiên, công tác triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo còn gặp một số khó khăn. Đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân các xã thuộc diện nghèo về hoạt động trợ giúp pháp lý còn hạn chế; Kinh phí cấp cho hoạt động của các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý còn quá ít, chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ chưa đồng đều vẫn thiên về hình thức phổ biến tuyên truyền pháp luật, việc tư vấn chưa đạt kết quả cao như mong muốn nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm thiếu hụt, điều chuyển nhiều, kinh nghiệm còn thiếu; Trong khi đó nhu cầu về trợ giúp lưu động rất lớn, nên phần nào chưa đáp ứng kịp thời hết nhu cầu của các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Thu Chung