Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ 2

08:16, 12/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đã phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021. 

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tại địa chỉ: http://khcnbackan.gov.vn/

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi đến trước 17h00 ngày 10/6/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3875.968.

(Ngoài bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021)

Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đối tượng và điều kiện dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể). Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các ý tưởng, dự án đã đạt giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và toàn quốc không được tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác.

Ngoài ra, Ban Tổ chức quy định, các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký, Ban giám khảo cuộc thi không được đứng tên đăng ký ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi.

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà Nhà nước không cấm. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiến tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng… Ưu tiên các sản phẩm dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

A.T