Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử

07:32, 15/03/2021

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngày 04/3/2021.
Tỉnh Bắc Kạn khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngày 04/3/2021.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với Tập đoàn VNPT, với vai trò là đối tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin, Tập đoàn VNPT đã được UBND tỉnh và các cơ quan, sở, ngành ủng hộ, tạo điều kiện cho VNPT triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác số hóa, quản trị, điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh tiến tới chính quyền số, kinh tế số là một xu thế tất yếu của sự phát triển. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; chuyển dần phương thức làm việc truyền thống sang làm việc trên môi trường số hiện đại, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua đó, từng bước xây dựng, định hình phát triển Chính quyền điện tử và đạt một số kết quả đáng kể như: 100% các đơn vị có kết nối vào đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng; Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 đã được xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số của tỉnh; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng liên thông 4 cấp trong khối Đảng và Nhà nước; Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã; Cổng dịch vụ công, hệ thống Cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử tỉnh triển khai đến 100% các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh…

Xây dựng Chính quyền điện tử là một thành phần quan trọng trong đô thị thông minh. Lấy Chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan chính quyền. Trung tâm Điều hành thông minh IOC tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xây dựng với 09 phân hệ có chức năng tổng hợp chỉ tiêu, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, y tế, giáo dục, hành chính công, giao thông; môi trường, đất đai, thông tin phản ảnh từ người dân… Qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh để kịp thời đưa ra các thông tin chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc được diễn ra minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Những kết quả đạt được trong việc triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác số hóa, quản trị, điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn giữa tỉnh Bắc Kạn với Tập đoàn VNPT đã khẳng định sự quyết tâm của hai bên. Đây là tiền đề thuận lợi để tiếp tục hợp tác trong xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.

Để Trung tâm IOC đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố sử dụng hệ thống phần mềm để cập nhật số liệu một cách chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác phân tích, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối khâu nối giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn với Tập đoàn VNPT trong việc quản lý, vận hành Trung tâm IOC đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cập nhật thông tin dữ liệu vào Trung tâm IOC hằng tháng, tuần, ngày. Đồng thời phân công, bố trí cán bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp dữ liệu thực tế. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành một trong những địa phương phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong khu vực.

Ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, hướng đến xây dựng một Chính quyền điện tử phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Bích Ngọc